LP Schools

L. P. SCHOOLS

Sl No

Place

Name

PIN Code

Estd.

Male Staff

Fem Staff

Cath Male

Cath Fem

Male Stu

Fem Stu

Cath Male

Cath Fem

Manager

Telephone

1

Alakode,

Infant Jesus' Kalayanthany

685 588

1927

1

 8

1

7

89

119

36

 38

Vicar

Tel. 323900

2

Anicadu,

St. Antony's Avoly

686 677

1922

1

12

1

11

135

 103

49

43

Vicar

Tel. 2833496

3

Arikuzha,

St. Sebastian's Memadangu

686 672

1949

 -

5

-

5

12

 9

6

4


Tel. 9495129401

4

Ayavana,

Sacred Heart

686 676

1917

-

4

-

4

35

40

19

14

Vicar

Tel. 2563110

5

Chilavu,

St. Augustine's Elamdesam

685 588

1928

1

5

1

4

30

41

6

19


Tel. 9447525939

6

Chittoor,

Little Flower's Puthupariyaram

685 584

1928

1

3

1

3

21

25

12

15

Vicar

Tel. 278168

7

Elamdesam,

St. Joseph's

685 588

1931

1

4

1

3

54

47

11

16

Vicar

9961435646

8

Ezhanikuttam,

St. Sebastian's Cheenikuzhy

685 581

1949

3

1

3

1

 25

16

14

5

Vicar

277135

9

Ezhumuttam,

St.Mary's Muthalakodam

685 605

1956

 -

4

-

4

23

20

4

4

Vicar

9745653549

10

 Inchathotty,

St. Mary's

686 691

1964

2

1

2

1

18

11

7

5

Vicar


11

Inchoor,

St. Antony's Varapetty

686 691

1960

2

3

2

2

15

23

-

4

Vicar

Tel. 2861246

12

Kadavoor,

St. George's

686 671

1937

-

3

-

3

14

14

4

8

Vicar

2566540

13

 Kaliyar,

St. Mary's

685 582

1951

2

7

1

7

143

122

92

66

Vicar

Tel.

14

Kalloorkad,

St. Augustine's

686 668

1906

1

3

1

3

42

37

15

16

Vicar

Tel. 2288331

15

Karakunnam,

Fatima Matha's Puthupady

686 673

1951

1

8

1

7

106

115

10

15

Vicar

2206421

16

Karimannor,

Holy Family's

685 581

1935

-

8

-

8

115

107

70

64

Vicar

Tel. 263630

17

Kodikulam,

St. Mary's

685 582

1938

-

4

-

4

13

13

7

10

Vicar

9495526038

18

Kolady,

St. Thomas' Vazhithala

685 583

1979

1

3

1

3

12

13

6

9

Vicar

311936

19

Madakathanam,

St. Paul's

686 670

1929

-

4

-

3

10

5

3

3

Vicar

262740

20

Marika,

St. Mary's

686 662

1917

 1

3

1

2

14

13

6

6

Vicar

9446011689

21

Meenkunnam,

Little Flower's

686 672

1931

1

4

1

4

46

44

23

27

Vicar

254122

22

Mudakirai,

St. Ritha's Kuruppampady

683 545

1935

2

8

2

8

175

179

26

30

Vicar

Tel. 2252309

23

Mudappanoor,

St. Thomas' Vazhakulam

686 670

1918

1

3

1

2

8

5

5

6

Vicar

228876

24

Muvattupuzha,

Little Flower's

686 661

1938

 -

13

-

13

197

266

33

39

Vicar

Tel. 2837435

25

Nadukani,

St. Thomas'

 686 691

1959

2

1

2

1

16

23

10

16

Vicar

Tel. 859437

26

Nadukara,

St. Thomas' Vazhakulam

686 670

1929

-

3

-

2

7

13

 3

4


Tel.

9895432798

27

Neendapara,

St. Mary's Neriamangalam

686 693

1983

1

3

1

3

31

21

18

17

Vicar

Tel. 2557207

28

Njarakad,

St. Jerome's Kadavoor

686 671

1968

-

4

-

4

28

36

20

21


Tel. 9446826269

29

Oonnukal,

Little Flower's

686 693

1955

1

12

1

11

218

210

71

79


Tel. 2856847

30

Pallickamury,

Little Flower's Karimannoor

685 581

1984

-

4

-

3

16

 15

3

4

Vicar


31

Pannimattam,

St. Joseph's

685 588

1948

 -

9

-

8

95

93

31

43

Vicar

276282

32

Paingottoor,

St. Joseph's

686 671

1930

2

10

2

9

228

231

47

47

Vicar

Tel. 2563490

33

Parapuzha,

St. Joseph's

685 582

1952

-

4

-

4

7

7

3

8

Vicar

280218

34

Perumannoor,

Bp. Pothanamuzhy Mem.

686 693

1982

 -

4

-

 3

16

9

5

7

Vicar

9446611190

35

Perumpalloor,

Sacred Heart's

686 673

1950

-

4

-

3

7

6

3

2

Vicar

2855541

36

Thazhuvamkunnu,

Little Flower's

686 668

1929

-

5

-

5

22

12

18

10

Vicar

Tel. 289461

37

Thekkummala,

St. Ritha's Vazhakulam

686 670

1957

 -

3

-

3

5

1

2

3

Vicar

9446275733

38

Thennathoor,

St. Mary's Parapuzha

685 582

1955

 -

5

-

5

17  

15

14

7

Vicar

Tel. 279350

39

Thommankuthu,

St. Joseph's

685 581

1964

-

4

-

4

34

20

11

 6


Tel. 94479855114

40

Vazhakulam,

St. Little Thresa's

686 670

1926

-

8

-

8

94

105

 60

60

Vicar

Tel. 263143

41

Vettampara,

Josephine's

686 691

1964

1

3

1

3

17

25

5

6


Tel. 9745018687