Priests >> Rev. Fr. Joseph Kakkuzhiyil

Rev. Fr. Joseph Kakkuzhiyil
Kothamangalam Eparchy
Birthday: 19-07-1929
Parish of Origin: Kalayanthany St. Mary's Church
Ordained On: 18-12-1958